.....

وحشتناک ترین

                       عمل

                              انحطاط

                                          یک جامعه ،

 

خرافات و نادانی مردم است ...

"صادق هدایت "

/ 7 نظر / 5 بازدید
سبحان

برعکس همه که میگن از وبلاگت خوشم اومد ما به دل من اصلا نچسبید. یه خاطراتی رو برام تداعی کرد...

سوسن

ولی من از وبلاگت خوشم اومد چون یه خاطراتی رو برام تداعی کرد

رایان

ولی من از وبلاگت خوشم نیومد. یه خاطراتی رو برام تداعی کرد.

رایان

ولی من از وبلاگت خوشم اومد. یه خاطراتی رو برام تداعی کرد!

رایان

ولی من ...

رایان

ولی من ...

رایان

[نیشخند]