# حرف_حساب

.....

وحشتناک ترین                        عمل                               انحطاط                                           یک جامعه ،   خرافات و نادانی مردم است ... "صادق هدایت " ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید