مرده ی جاندار..

چقدر تلخ و ترسناک است هنگامیکه آدم هستی خودش را حس می کند .

جسم در یک دنیای مرده زندگی می کند

و این شاید همام احساس مبهمی است

که انسان از پیش ؛ خود را مرده ی جان دار می پندارد ...

 

صادق هدایت

/ 0 نظر / 5 بازدید