برای پسرم ...

پسرم !!

برای تو که تمام آرزوهای دیروز و امروز و فردایی ..

برای نگاه مشتاق تو .

برای قلب مهربون تو .

برای گریه های آنی و خنده های از ته دلت ..

برای دستای کوچک و گرمت ..

برای تو .. برای خود تو ..

می خوام زنده باشم ... می خوام زندگی کنم ..

فقط برای تو ..

تو که همه چیزی ؛ همه کسی ؛ همه امیدی ...

تو بهانه ای .. تو خواستنی ..

پسرم !

آرامش کنار تو بودن برای من خوشبختی تمام روزهایم است ..

دستهای کوچک تو هر وقت دور گردن من حلقه می شوند .

انگار در آغوش خدا جا گرفتم ..

تو عطر بهشت و برام تداعی می کنی ..

با هر بوسه ای که بر پیشانی ات جا می گذارم ..

با هر بوسه ای که بر گونه ام می نشانی ..

من به عرش می روم و با لبخندت به آسمان می رسم ..

پسرم !

تو امید قلب من ... تو پناه سر در گمی هایم .. تو مامن برای تنهایی هایم ..

تو گوش برای دردهایم ؛ تو شانه برای اشکهایم ..

....

خجالت می کشم ..

از رویت شرمنده ام عزیز من ..

کاش مادر بهتری باشم برایت ..

مانی من .. ماه من .. زندگی من ..

همیشه شاد و خندان و مهربان بمانی ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید