.........

لهجه ی تند باران پائیز،در چشم من جز شوقی بی آتش نیست؛

 

می خواهی برای کدامین درد از هزاران درد ؛ مرهم باشی ؟؟.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
بهاره

خوش بهحال بچت چه مامان مهربونی داره. یکی بیاد به من درس مادر بودن بده!!!!!!!!

سبحان

یاد بچگی بخیر. یاد مادر. یاد عشقش به ما...