. سر خط

زندگی، نقطه سر خط

                 بی وفایی ت، شده عادت

                                       تو نوشته بودی دیدار

                                                                سه تا نقطه ،به قیامت

 

                                                                 زندگی، نقطه سر خط

                                       تلگرافی شده نامه ت

                 قلبم و مچاله کردی

لای نقطه چین نامه ت

 

....

 

با سی و دو حرف دلگیر

                    مختصر مفید و ساده

                                  گفتی که سایه عشقت

                                                             از سرم خیلی زیاده

 

                                                             زیر درد و خط کشیدی

                                  ضربدر زدی رو اسمم

                تا بدونم که به عشقت

تا که جون دارم طلسمم

 

.....

 

روی یه کاغذ بی خط

                  حرفهای خسته به نوبت

                                      روی سرزمین نامه ت

                                                              حرف ت ،کرده قیامت

 

                                                              ت مثل تو ،مثل تردید

                                       ت مثل آخر طاقت

               ت مثل تنهایی، مثل تب

ت مثل آخر خیانت

 

...

 

عزیزم نقطه ته خط

برو با خیال راحت

به تو تقدیم این ترانه

عوض جواب نامه ت

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
بهاره

سلام سارا جان خیلی قشنگ بود. گرچه بوی غم میداد. بیا بیشم خوشحالم می کنی.

سبحان

خوبه حداقل نامه نوشته. بعضیا که بدون نامه میرن...