...همین !

نیست !

هیچی نیست !

همین ...

............................................................................

گاهی هیچی هم نیست ...

حتی همین ، همین !!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
سبحان

پس وقتی که هیچی نیست کاش ما هم نباشیم. برای پست بالات نظر دادن ممنوعه اما من میدم! این پستت یاداور یک خاطره تلخه برای من. برای من که یکی مثل تو سرد شد و آخر گذاشت و رفت. من هم براش کم نگذاشتم. هر چی می گفتم چرا جواب نمی داد. یا شایدم جوابی نداشت. حالا من طرف تو ام. با تو آشنا ترم از شوهرتم. اما بگو چرا؟ چرا شما ها اینطوری هستین؟ چرا تنوع طلبین؟ چرا براش سرد شدی؟ شاید من از بعضی چیز ها خبر ندارم. شاید ازدواجت از اول زورکی بوده اما اگه اینها نبوده لطفا دیگه به وبلاگم سر نزن. چون تو هم یکی مثل اونی!