» همین خوبه که تو هستی :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» برای پسرکم :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» هوا چه قدر خوبه .. :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
» برگشتیم به سلامتی :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» دوباره :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» دنیای ما اندازه ی هم نیست :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
» دلگیرم از دست خودم :: جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
» نه من و تو ... ما :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠
» هنجار شکن :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
» زنم :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» خوبیم فعلن :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» آره اما نه ! :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠
» برمی گردیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» یه سال دیگه بزرگ تر شدم :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠
» پایان غیبت صغرا !!! :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
» برای تویی که عاشقانه ترین حس زندگی ام هستی :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» اینم از امروز !! :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» ساده و عادی .. :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠
» دید وسیع :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
» به سقف نگاه می کنیم ... :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» واکسن :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» چوب دوسر طلا !! :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
» سن قانونی ! :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» شب آرزوها :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» تقسیم کشوری :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» استدلال :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» دلم براش تنگ می شه :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» خداحافظ دختر . . . :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» اگاهی قبل از ازدواج ! :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» برای پسرم .. :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ذهن بزرگوار .. :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» سال نو مبارک :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
» چهارشنبه سوری ! :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» دوباره داره بارون می زنه ! :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» این یک پست اختصاصی است ! :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» منتظر سارا باشین ....... :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» بوی ماه مهر .. :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» معجزه های همیشگی ! :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» خلا :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» روزانه :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» هفت سال پیش .. :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» چیز :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» یک دنیا غصه ... :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
» حریم + ماه جدید :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» 19 مرداد 1389 :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
» آموخته ام که ... :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
» یک عدد سارای بد شانس ! :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» من . تو . رو . هر . روز . می خوام . :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» کنکور ! :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
» این یک پست اختصاصی است :: پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩
» این یک پست خصوصی است ! :: پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩
» یک پست عمومی :: پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩
» یک عدد سارا در 5 سالگی ! :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» دریچه ای به نام .... :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
» تاریخ نگار :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» روزهای اول مرداد :: جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩
» احساس :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» یک تجربه :: یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩
» دارم از دنیا می گذرم ! :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» این یک پست اختصاصی است ! :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» خاطره ! :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» و اینک ... :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩
» خیانت ! :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» عاشق خسته ی من .. :: پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
» از دوباره :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» بابایی روزت مبارک :: شنبه ٥ تیر ۱۳۸٩
» برای تویی که . . چه اهمیتی دارد . . برای تو فقط :: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
» عجب صبری خدا دارد :: شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
» MY GOD :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» روز مادر مبارک :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» زندگی .. نقطه سر خط . :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
» حکمت ! :: دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» چیز ! :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
» برای معذرت خواهی فقط .. :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» بدون شرح ! :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» همسفر .... :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩
» اهدای زندگی .. :: شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩
» پست اختصاصی :: پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» روزانه نوشت ! :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» محاکمه :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بی عنوان .... :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» انتخاب با شماست ! :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نمایشگاه .. :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» حول حال ما . :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» برمی گردم حتما !! :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» چیز ! :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» زشتی ... :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» چشم چشم دو ابرو .. :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» برای تگ گل قلب من :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» شاید هیچ وقت ... :: پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» معنای زندگی .. :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» برای غزلکم :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یادم تو را فراموش .. :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تق ! ارتباط تموم ! :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» جادوی صدا ... :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بدون عنوان !!! :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» باز هم به یاری سبز شما نیازمندیم ! :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بدون شرح .. :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تنها :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» لطفا برسد به دست مامان من .. :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» چیز :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آخر قصه .. :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» برای قهرمان دوست داشتنی من ... دوستت دارم . :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دلشوره های هر شب من .. :: یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تولدت مبارک :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» اونی که رفته برنمی گرده ... :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دیگر هیچ ! :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
» همه چی آرومه .. من چه خوشبختم .. :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
» آشپزی : قرمه سبزی ! :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» یه تکون کوچیک ... :: دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
» چی بپوشیم ! :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
» چیز .... :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
» اطلاعیه :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
» کوه ... :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩
» سری اول .. عکس . :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» از اون چیزها ! :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» من برگشتم ... :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» ادامه .... :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
» عکس .. :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩
» دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩
» دریا در من .. :: جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩
» هیچی ... :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩
» داستان عشق و دیوانگی :: دوشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٩
» ارزو دارم :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
» سالٍ امسال !! :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
» عیدتون مبارک .. :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
» شکل من !! :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» هم اکنون به یاری سبز شما نیازمندیم .. :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸
» خوشی .. نا خوشی ... :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» زندگی ..... :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» ای نامه می روی ..................... :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» توضیح برای تشویش افکار عمومی !!!! :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» در ادامه آموزش ! - من و فروید ! :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» برای دوستای خوب من ! :: جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
» سردرگمی ! :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» خونه تکونی 2 .. یادگاری :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» شب عروسی من ! :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» خونه تکونی 1 .. یادگاری .. :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
» آنچه نوشته شده است ... :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
» روزانه :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» روزی یک سیب ! :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» سوال ؟ 2 :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» کلیک! :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» سوال ؟ :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» همینی که هست ! :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» عیب یابی ! :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» 19 سالگی من ! :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
» خدا به زادگاهش باز می گردد ! :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
» قالب بلاگ من ! :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
» خونه ی جدید !!! :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸
» زنی را می شناسم من ... :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
» هستم که هستم ! :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
» این پست اسم ندارد ... :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
» زندگی ! :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
» دلم کمی گرفته ! :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
» عذاب دوست داشتن .. :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» بیوگرافی پسر من ! :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
» برای آرزو و آرش ها .... :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
» - این یک پست اختصاصی ست - :: دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۸
» طعم عشق + کلی پا نوشت !! :: دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۸
» همش عشقه !! :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» برای والنتاین .... :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» دین من عشق است ... :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» و این چنین عشق آغاز شد ...... :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» این یک پست خصوصی است و اعتبار دیگری ندارد ! :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
» لطفا شخصیت داشته باشیم ! :: پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۸
» درسهایی که از پسرم یاد گرفتم ! :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» توجه توجه ! :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» اوهو.. اوهو... ! :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» من نمی گم ! از قدیم گفتن ..... :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» سکوت من ترانه ی من است . :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» عبور موقت ! :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» شب نا امنی ! :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» حرف حساب + پی نوشت !! :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» اولین بار !!! :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» بخشش :: جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸
» اسم !! :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» ...همین ! :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸
» . سر خط :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
» ترافیک بی راهه ها !! :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸
» برای هم قبیله !! :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
» با خدا هستم ! :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» چهره ی ..... من ! :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸
» همزیستی !! :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
» در ادامه آموزش !! :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
» آموزش !!! :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» نی نی !!! :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
» مامان شدن ، :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
» حریم خصوصی! :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
» نمی دونم چرا ؟ بیهودگی ! :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» ......... :: پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸
» گل من ! :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
» تاریخ تکرار می شود!! :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸
» داستانی درباره ی : س ی ا س ت !! :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
» ..... :: شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸
» دقیقه شمار یه صبح دلگیر ... :: جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸
» برای عشق اولم .. :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
» نیستم ... :: یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸
» آشپزی! :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
» من بد شدم .. :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
» ....... :: پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸
» تنهام بزار لطفا .. :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸
» باهاتم ! :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» سیم کشی مغزی ! :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
» آنفولانزا.. :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
» مرده ی جاندار.. :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸
» برای پسرم ... :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» فاجعه !!!! :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» حرف اول : خود خودم ... :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸